Làm thế nào để cài đặt Facebook trên iPhone?

Các bước thực hiện:

Cool Cập nhật phần mềm iPhone.

Để cài đặt Facebook trên iPhone, phần mềm iPhone của bạn tối thiểu là phiên bản 2.1.1. Nếu cần thiết, chỉ cần truy cập tới iTunes để cài đặt phiên bản mới nhất phần mềm iPhone .

Cry Vào App Store.

Trên màn hình chính iPhone của bạn, chọn nút Apple App Store.

Embarassed Tìm Facebook.

Ở phía dưới màn hình App Store, chọn nút Search (kính lúp). Trong cửa sổ tìm kiếm, gõ ‘Facebook’ và chọn ‘Search’. Chọn Facebook.

Foot in mouth Cài đặt Facebook.

Ở phía trên màn hình, nhấn nút “Free”, rồi “Install”. Hãy kiên nhẫn, quá trình cài đặt có thể mất vài phút. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một biểu tượng Facebook trên màn hình chính iPhone của bạn.

(livesupport.vn)

Advertisements